header-zonnepark-large.jpg

Ontwikkeling

Nederland heeft in Europees verband doelstellingen afgesproken. In 2020 dient 14% van het energieverbruik duurzaam opgewekt te worden, en het huidige kabinet heeft deze ambitie opgeschroefd naar 16%. Daarvan is begin 2013, nog geen 5% gerealiseerd. Het is overduidelijk dat de rol van windenergie onmisbaar is bij deze doelstelling. Want windenergie is één van de meest efficiënte vormen van duurzame opwekking.

Kansrijke gebieden

In Nederland zijn de kustgebieden windrijker dan de rest van het land. De hele zuidwestelijke delta is gunstig voor windlocaties. Deltawind is vanuit haar doelstelling steeds op zoek naar geschikte locaties op Goeree-Overflakkee. Daarbij is zij sinds 2008 ook in gesprek met haar zustercoöperatie Zeeuwind, die voornamelijk in Zeeland werkzaam is, om zo nodig gezamenlijk op te trekken.

Provincie Zuid-Holland

Om de doelstellingen te bereiken, heeft de provincie Zuid-Holland gekeken naar de mogelijkheden voor de realisatie van windparken. De provincie heeft zicg gecommitteerd aan 735,5 MW aan windturbines. Naast Stadsregio Rotterdam (met name het havengebied) is ook de randzone van Goeree-Overflakkee aangewezen als kansrijk gebied voor de opwekking van windenergie. Momenteel staat er op Goeree-Overflakkee ongeveer 46 MW aan vermogen aan windturbines opgesteld. De provincie vindt dat in 2020 op het eiland 225MW moet staan. Een gedeelte daarvan zal gerealiseerd kunnen worden door het opschalen van bestaande windparken. Dat betekent dat verouderde turbines op den duur vervangen worden door nieuwere types met een groter vermogen en een beter rendement. Om het gestelde doel te behalen, zullen er echter ook nieuwe windparken moeten komen. Hiervoor is door de gemeente Goeree-Overflakkee in juni 2014 de Structuurvisie bijgesteld en zijn er vier nieuwe plaatsingsgebeiden aangewezen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.

Krachten bundelen

Coöperatie Deltawind is van mening dat we als lokale cooperatie vroegtijdig moeten meedenken over de mogelijkheden voor windenergie in de regio. Als je meedenkt kan je waar mogelijk de ontwikkelingen beïnvloeden. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat bewoners in de regio meeprofiteren van de ontwikkeling van windenergie. Rondom de Krammersluizen is daarom samenwerking gezocht met Zeeuwind. Dat heeft geresulteerd in het project Windpark Krammer. Op Goeree-Overflakkee is al langer een samenwerking met Eneco. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Bijna alle stroom kan van wind en zon komen - Vincent wil zon - TROUW http://t.co/tryLD0K3jw via @Trouw
5 uur geleden
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
Zonnepanelen zijn een goede investering en het opwekken van je eigen energie is leuk. Daarom organiseert Deltawind opnieuw een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen, waarmee u…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden