Voorwaarden lidmaatschap

De voorwaarden voor een lidmaatschap van de Coöperatie Deltawind zijn opgenomen in de Statuten. De Statuten zijn op 12 maart 2018 gewijzigd.


Een van de voorwaarden betrof de lening aan de coöperatie. In het verleden hadden leden de verplichting een lening aan de coöperatie te verstrekken. Deze verplichting vervalt per 1 april 2018. Met ingang van 1 april is het dus niet langer mogelijk om geld te lenen aan de coöperatie. Omdat we de nieuwe voorwaarden voor het lidmaatschap nog met de Algemene ledenvergadering moeten bespreken hebben we met ingang van 1 april 2018 tijdelijk een ledenstop ingevoerd.

Nog lopende leningen

Voor de nog lopende leningen blijven de oude afspraken in stand. Wel zal in de komende jaren de lening worden omgezet naar obligaties. Hierover ontvangt u de komende maanden bericht.

De rente

Over de eerste € 50 van uw lening ontvangt u ieder jaar 10% rente. Over het bedrag boven € 50,- ontvangt u ieder jaar een rentepercentage van gemiddeld 6%. Gemiddeld, omdat het werkelijke rentepercentage mede bepaald wordt door de hoeveelheid wind die er gewaaid heeft in dat jaar. De rente wordt vermenigvuldigd met dit windex getal. In de praktijk zal het rentepercentage daardoor tussen 5% en 7% liggen. De uitbetaling vindt doorgaans plaats in maart van het jaar volgend op het jaar waarover rente wordt uitgekeerd.
Wat wel is gewijzigd: De rente op uw lening wordt voortaan uitbetaald, niet meer bijgeschreven.

Belasting

De lening aan Deltawind valt niet onder de door het ministerie aangewezen groenfondsen. Uw leenbedrag is vermogen. Bij uw belastingaangifte moet u daarom de waarde van uw lening per 31 december optellen bij uw vermogen en invullen onder Box 3 bij het onderdeel 'overige vorderingen'. Als uw vermogen hoger is dan de zogenaamde heffingsvrije norm betaalt u vermogensbelasting (1,2%) over dat gedeelte. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over Box 3, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de heffingsvrije norm. 

Terugbetalen lening

Als u uw lening weer wilt opnemen, moet u contact opnemen met Deltawind. In de meeste gevallen is onmiddellijke terugbetaling geen probleem. Maar we wijzen u er op dat uw geld vastzit in langjarige projecten. We behouden ons dan ook het recht voor om de lening in vijf jaarlijkse termijnen terug te betalen, als dit noodzakelijk is. Meer hierover vindt u in het Reglement betreffende uw geldlening. Leen ons dan ook geen geld uit dat u mogelijk op korte termijn nodig heeft.

Uw gegevens

Het is belangrijk dat wij altijd op de hoogte zijn van uw gegevens. Zo moeten wij natuurlijk uw bankrekening of spaarrekening weten om de rente op de geldlening te kunnen bijschrijven. Via MIJNDELTAWIND kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen. Het wijzigen van het bankrekening kan alleen door Deltawind gebeuren, neem daarvoor contact op via telefoon op mail.

 

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030. https://t.co/WfbCuUwkKV
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
De toewijzingsprocedure van de obligaties van Windpark Krammer is afgerond. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor obligaties van Windpark Krammer, heeft inmiddels een mail…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden