Voorwaarden lidmaatschap

De voorwaarden voor een lidmaatschap van de Coöperatie Deltawind zijn opgenomen in  de Statuten en het Reglement betreffende geldlening aan Coöperatie Deltawind.

Onderstaand zijn deze voorwaarden samengevat, zie ook het document: uw geldlening in het kort.

Soorten leden

Er zijn drie soorten leden:

Leden (reguliere leden en aspiranten) moeten op het moment van inschrijven op Goeree-Overflakkee wonen of hier een vakantiewoning hebben. Als u later verhuist en niet meer op het eiland woont, kunt u gewoon lid blijven. Rechtspersonen moeten op het eiland gevestigd zijn.

Het lidmaatschap van reguliere en aspirant leden kan geschonken worden. Dit kan alleen door een natuurlijk persoon, die 18 jaar of ouder is. Deze schenker hoeft niet op het eiland te wonen.

Reguliere leden en rechtspersonen hebben stemrecht in de ledenvergadering. Aspirant-leden mogen wel naar de ledenvergadering komen, maar ze mogen (nog) niet stemmen. Zodra een aspirant-lid 18 jaar wordt, eindigt het aspirant-lidmaatschap. In principe krijgt de aspirant dan zijn lening uitbetaald. Natuurlijk zullen wij aan de aspirant vragen of hij regulier lid wil worden, met alle bijbehorende rechten.

De lening

Om lid te kunnen worden moet u minimaal € 50 aan de coöperatie uitlenen, maar u kunt ook meer aan ons lenen. Het maximum leenbedrag is € 5.000 voor reguliere leden en rechtspersonen. Voor aspirant leden is het maximum € 1.000. U kunt op ieder moment geld bijstorten. Vermeld daarbij altijd uw lidmaatschapsnummer.

De rente

Over de eerste € 50 ontvangt u ieder jaar 10% rente. Over het bedrag boven € 50,- ontvangt u ieder jaar een rentepercentage van gemiddeld 6%. 'Gemiddeld', omdat het werkelijke rentepercentage mede bepaald wordt door de hoeveelheid wind die er gewaaid heeft in dat jaar. Deze index van de wind (Windex) wordt meestal in maart gepubliceerd door het CBS. De rente wordt vermenigvuldigd met dit windex getal. In de praktijk zal het rentepercentage daardoor meestal tussen 5% en 7% liggen. De uitbetaling vindt doorgaans plaats in april van het jaar volgend op het jaar waarover rente wordt uitgekeerd.

Wij voegen de rente toe aan uw lening. U kunt ook aangeven dat de rente uitbetaald moet worden. Log daarvoor in op MIJN DELTAWIND. De rente wordt altijd uitbetaald, als u het maximum bedrag aan ons heeft uitgeleend.

Belasting

De lening aan Deltawind valt niet onder de door het ministerie aangewezen groenfondsen. Uw leenbedrag is vermogen. Bij uw belastingaangifte moet u daarom de waarde van uw lening per 31 december optellen bij uw vermogen en invullen onder Box 3 bij het onderdeel 'overige vorderingen'. Als uw vermogen hoger is dan de zogenaamde heffingsvrije norm betaalt u vermogensbelasting (1,2%) over dat gedeelte.Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over Box 3, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de heffingsvrije norm. 

Terugbetalen lening

Als u uw lening weer wilt opnemen, moet u contact opnemen met Deltawind. In de meeste gevallen is onmiddellijke terugbetaling geen probleem. Maar we wijzen u er op dat uw geld vastzit in langjarige projecten. We behouden ons dan ook het recht voor om de lening in vijf jaarlijkse termijnen terug te betalen, als dit noodzakelijk is. Meer hierover vindt u in dit document. Leen ons dan ook geen geld uit dat u mogelijk op korte termijn nodig heeft.

Uw gegevens

Het is belangrijk dat wij altijd op de hoogte zijn van uw gegevens. Zo moeten wij natuurlijk uw bankrekening of spaarrekening weten om de rente op de geldlening te kunnen bijschrijven. Via MIJNDELTAWIND kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen.

 

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: ECN onderzoekt hoe grootschalige zon-pv mooie plek krijgt in leefomgeving. https://t.co/47v2M9cjGc
1 dag geleden
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
Voor zowel Windpark Blaakweg als Windpark Suyderlandt ontvingen we afgelopen week het bericht dat de SDE+- subsidie is toegekend. Hiermee wordt de basis gelegd voor de verdere…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden