image

Deltawind heeft haar aandeel in de windopgave op Goeree-Overflakkee bijna volbracht. De laatste windparken worden gebouwd. De energieopbrengsten gaat Deltawind besteden aan nieuwe innovatieve projecten. Ideeën voor dit soort projecten kunnen door iedereen worden ingediend.

Coöperatie Deltawind heeft sinds juni 2019 een budget voor innovatieve projecten: het innovatiefonds. Om dit budget doelmatig en efficiënt te besteden is tegelijkertijd de Adviescommissie Innovatie ingesteld. Deze commissie adviseert het bestuur over nieuwe projecten en mogelijke investeringen die hierin worden gedaan. Om ideeën te toetsen die worden ingebracht door leden en relaties is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Lees hieronder hoe je kunt bijdragen en denk mee!

Over de Adviescommissie Innovatie

De Adviescommissie Innovatie beoordeelt projecten die een beroep willen gaan doen op het Innovatiefonds van Deltawind. Zij adviseert het bestuur ten behoeve van de begroting of begrotingsherziening.  De commissie bestaat uit Marcel Alderliesten (voorzitter), Sylvia Bolleman-Van der Vlugt, Fred Warbroek, Berry van den Brink en Gjalt Huppes.

 

image

We zijn altijd te vinden voor innovatieve ideeën. Dus aan leden en anderen de oproep om mogelijk kansrijke projecten te melden. Samen weten we tenslotte meer.  Via onderstaand formulier kun je jouw ideeën met ons delen. We zijn benieuwd naar jouw voorstel!

 

DENK MEE
image

Niet ieder idee is kansrijk. De adviescommissie toetst ingebrachte ideeën: passen ze bij Deltawind, zijn ze realistisch genoeg om er tijd in te steken? Onder  ‘toetsingscriteria’ kun je bekijken aan welke voorwaarden een idee moet voldoen om een project te worden. Op die manier kun je zelf ook een inschatting maken van de haalbaarheid van jouw idee.

TOETSINGSCRITERIA

We zijn benieuwd naar jouw ideeën!

DENK MEE
up