Symposium

Op 5 september 2014 organiseerde Deltawind een mini-symposium: Routeplanner 2020. Hieronder vindt u het verslag van deze geslaagde middag.

De coöperatie bestaat dit jaar 25 jaar. Er is al veel gerealiseerd en voor de komende jaren staan een aantal grote projecten op de planning. Met name gaat het dan om de verdere ontwikkeling van een aantal grote windparken. Het huidige ledenaantal van 1650 leden groeit gestaag verder. Maar we willen nu al nadenken over de periode als alle windparken gerealiseerd zijn. Waar gaan we dan onze energie in stoppen? Het gaat dan om vragen als: Hoe komen we tot een verdere verduurzaming van ons (ei)land, hoe kunnen we alle geproduceerde energie effectief inzetten en welke zaken kunnen we als coöperatie nog meer oppakken voor onze leden?

Hieronder een samenvatting van de lezingen die tijdens deze leerzame middag werden gegeven.

Anne Verhey (voorzitter Deltawind): Opening en Impressie van 25 jaar Deltawind

De maatschappelijke context maakt dat we nog veel te doen hebben als coöperatie: we gebruiken met z’n allen steeds meer energie. Het aandeel duurzame energie stijgt wel maar deze week is in de media gerapporteerd dat we achterliggen waar het gaat om de doelstellingen uit het energie akkoord. We zijn er dus nog niet. Vandaag gaan we kijken naar mogelijkheden om de duurzame toekomst nog sneller binnen bereik te krijgen.

Daarna blikt Anne terug op 25 jaar Deltawind via een uitgebreid foto overzicht waarin alle gerealiseerde projecten uit de afgelopen 25 jaar worden getoond. Ook gaat zij in op een groot aantal andere duurzaamheidsprojecten op het eiland waar de coöperatie aan mee doet. Ze sluit af met het danken van alle leden, die in de afgelopen 25 jaar meegeholpen hebben de coöperatie te brengen tot waar we nu staan.

Monique Sweep (directeur Deltawind): Imago Deltawind en windenenergie anno 2014:

In de afgelopen maanden heeft Deltawind een imago onderzoek laten uitvoeren onder de eilandbewoners. Dit onderzoek was een vervolg op, en deels een herhaling van, het onderzoek uit 2011, zodat het mogelijk is om de resultaten uit de beide periodes te vergelijken.  Nieuwe vragen hadden betrekking op de bekendheid met de windopgave voor het eiland en de mening hierover. Belangrijkste conclusies over de naamsbekendheid: 2 op de 3 eilanders kent Deltawind, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2011.

De belangrijkste doelstellingen van de coöperatie zijn veel beter bekend.
We worden minder gezien als voorstander van windenergie en meer als de coöperatie waar je lid van kunt worden.
De belangrijkste conclusies over windenergie:

Aart van Veller (Founder Vandebron): Energie rechtstreeks van de bron

Aart vertelt een prachtige relaas over zijn eigen leven en over het ontstaan van Vandebron. De organisatie Vandebron bestaat pas een half jaar, vanaf april 2014. Ze willen hulpmiddelen verzinnen waarmee burgers in staat worden gesteld zich op een gemakkelijke manier duurzamer te gedragen. Vandebron speelt in op de moeilijke bewijsbaarheid van het predicaat “groen” wanneer we groene stroom kopen. Er is immers sjoemelstroom. Veel stroom met het predicaat duurzaam is op papier groen, maar van oorsprong grijs. Zij willen in de energiewereld de partij tussen de leverancier van de groene stroom en de consument er tussen uit halen. Zo komt 100% van wat je als consument betaalt (exclusief belastingen) bij de producent terecht. En 100% van wat de consument koopt bij die leverancier wordt door de producent geleverd. De producent verdient op deze manier tot ongeveer 10% meer dan wanneer hij levert via de grote bedrijven. De consument betaalt niet meer dan bij de traditionele partijen. Vandebron vraagt voor deze service een abonnementsgeld van € 5 per maand voor stroom (wat vastrecht wordt genoemd en € 5 per maand voor gas. Op deze manier is Vandebron dus geen handelaar die goedkoop energie inkoopt en dan weer duurder verkoopt, maar een dienstverlener die alleen een vast bedrag per maand krijgt. 

Michael Daamen en Martijn Messing (VEC-N-B): Decentraal Energiemanagement - Samenwerken op lokaal niveau

Michael is van de Verenigde Energie Coöperaties Noord Brabant, de overkoepelende coöperatie van alle energie coöperaties in de provincie. Hij gaat in op het belang van samenwerking tussen de overheid, de markt en de gemeenschap. Het idee is dat de drie partijen eerst samen bedenken wat ze gaan doen (in bijvoorbeeld een energie akkoord) en het dan ook samen uitvoeren. Als voorbeeld: er zijn in Moerdijk 150.000 huishoudens die 30 miljoen uitgeven per jaar aan energie. Hoe mooi zou het zijn als dit bedrag op een duurzame wijze in de eigen regio kan blijven. Dat is goed voor de regio, goed voor de burgers, het bedrijfsleven en de lokale overheid.

Martijn Messing gaat door met dit concept van samenwerken tussen de overheid, de gemeenschap en de markt. Hij vraagt drie mensen op het podium om de samenwerking concreet te maken: iemand die de overheid presenteert, iemand die de gemeenschap presenteert en iemand die de markt vertegenwoordigt. Hoe zouden de drie partijen beter kunnen samenwerken om te komen tot een eiland dat zelfvoorzienend is.  Het blijkt nog niet zo gemakkelijk om tot de samenwerking te komen.

Dick Timmermans (Heijmans NV): Roadmap 2020

Dick gaat in op de weg die het bouwbedrijf Heijmans wil inslaan, namelijk om een energie en materiaal neutraal of leverend bedrijf te zijn in 2020. Dat betekent dat het bedrijf als totaal geen energie of materialen meer (op-)gebruikt, alleen maar toevoegen van de omgeving. Heijmans bouwt van alles, zoals woningen, bedrijfspanden en (snel-)wegen. Om deze ambitie te halen is een roadmap opgesteld. Hij presenteert deze  methode en daagt Deltawind uit om ook een roadmap op te stellen voor ons eiland. Je start met een utopisch gewenst beeld voor over zo’n 5 tot 10 jaar op te stellen. Op basis van dit eindplaatje ga je terug redeneren welke maatregelen er nodig zijn om dit eindbeeld te bereiken. Het moet vooral een positief eindplaatje zijn om de mensen te enthousiasmeren om hier aan mee te doen. Een groot harig en gedurfd doel!

Christine Beijnen (NV Nederlandse Gasunie) Power-to-Gas

Christine laat zien welk deel aardgas inneemt van de totale energiegebruik in Nederland. Gas is lastiger te verduurzamen dan elektriciteit. Toch heeft Gasunie meegedaan aan het opstellen van het energieakkoord. Hun visie is dat de verschillende energievormen gas, olie, kolen, hernieuwbare energie uitwisselbaar moeten worden. De vraag naar de verschillende energie vormen varieert sterk over de dag en week. Opslag is een van de grotere uitdagingen van de komende tijd. Er zijn momenten dat er veel elektriciteit wordt opgewekt en weinig vraag is. Gas is goed op te slaan in tegenstelling tot elektriciteit. Power to gas is daarbij de sleuteltechnoloigie hierin. Met deze technologie wordt elektriciteit (op het moment dat er te veel wordt geproduceerd) omgezet in aardgas. Elektriciteit wordt gebruikt voor elektrolyse van water. Het geproduceerde waterstof wordt met CO2 omgezet tot aardgas. En de zuurstof wordt gebruikt om houtafval om te zetten in een gasmix met de naam “syngas” dat op allerlei plaatsen gebruikt kan worden. Helaas is gas op deze manier geproduceerd nog flink duurder dan bestaand aardgas, maar een proeffabriek is (bijna) in de maak.  Christine licht toe dat deze gedachtegang bij de Gasunie nog geen gemeengoed is en dat ze met een aantal jongere collega’s  verduurzaming permanent op de agenda wil krijgen.

Anne Verhey sluit de middag af door een dank uit te spreken naar alle sprekers. Sprekers en vrijwilligers, die de feestdag voor leden van Deltawind georganiseerd hebben, ontvangen uit handen van de coöperatie een mand met streekproducten.

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030. https://t.co/WfbCuUwkKV
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
De toewijzingsprocedure van de obligaties van Windpark Krammer is afgerond. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor obligaties van Windpark Krammer, heeft inmiddels een mail…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden