header-zonnepark-large.jpg

Ontwikkeling

Nederland heeft in Europees verband doelstellingen afgesproken. In 2020 dient 14% van het energieverbruik duurzaam opgewekt te worden, en het huidige kabinet heeft deze ambitie opgeschroefd naar 16%. Het is overduidelijk dat de rol van windenergie onmisbaar is bij deze doelstelling. Want windenergie is één van de meest efficiënte vormen van duurzame opwekking.

Kansrijke gebieden

In Nederland zijn de kustgebieden windrijker dan de rest van het land. De hele kuststrook en dus ook de zuidwestelijke delta, is gunstig voor windlocaties.

Provincie Zuid-Holland

Om de doelstellingen te bereiken, heeft de provincie Zuid-Holland gekeken naar de mogelijkheden voor de realisatie van windparken. De provincie heeft zich gecommitteerd aan 735,5 MW aan opgesteld vermogen in 2020. Naast Stadsregio Rotterdam (met name het havengebied) is ook de randzone van Goeree-Overflakkee aangewezen als kansrijk gebied voor de opwekking van windenergie. Momenteel (maart 2018) staat er op Goeree-Overflakkee ongeveer 52 MW aan vermogen aan windturbines opgesteld. De provincie vindt dat in 2020 op het eiland 225MW moet staan. Een gedeelte daarvan zal gerealiseerd kunnen worden door het opschalen van bestaande windparken. Dat betekent dat verouderde turbines op den duur vervangen worden door nieuwere types met een groter vermogen en een beter rendement. Om het gestelde doel te behalen, zullen er ook nieuwe windparken komen. Hiervoor is door de gemeente Goeree-Overflakkee in juni 2014 de Structuurvisie bijgesteld en zijn er vier nieuwe plaatsingsgebeiden aangewezen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.

Krachten bundelen

Coöperatie Deltawind is van mening dat we als lokale cooperatie vroegtijdig moeten meedenken over de mogelijkheden voor windenergie in de regio. Als je meedenkt kun je mogelijk de ontwikkelingen beïnvloeden. Alleen zo kunnen we er voor zorgen dat bewoners in de regio meeprofiteren van de ontwikkeling van windenergie. Rondom de Krammersluizen is daarom in 2009 samenwerking gezocht met Zeeuwind. Dat heeft geresulteerd in het project Windpark Krammer.
Op Goeree-Overflakkee is een samenwerking met Eneco. Dit heeft in 2013 geresulteerd in de oprichting van Coöperatie Wingroep Goeree-Overflakkee. De Windgroep heeft als belangrijkste doelstellingen te zorgen dat de nieuwe ontwikkelingen op het eiland in samenhang worden gerealiseerd en te zorgen dat de lokale bevolking hier voordeel bij heeft. Met de vaststelling van de Structuurvisie is die samenhang gerealiseerd. De afdracht aan het eiland is met alle ontwikkelaars vastgelegd. Er zal een Windfonds GO komen waar de lokale bevolking voorstellen voor duurzame projecten kan indienen. In de loop van 2018 zullen de voorbereidingen worden getroffen van inrichting hiervan. Pas na de realisatie van de eerste windturbine, die van Windpark Haringvliet tussen Stad en Middelharnis, zal de eerste afdracht plaats gaan vinden. Omdat haar doel bereikt is zal de Windgroep in de loop van 2018 worden opgeheven.

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Gemeenteraad stemt in met plannen opschaling Windpark Piet de Wit.https://t.co/XInmju8JnG
1 week geleden
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
Onlangs werd bekend dat enkele bezwaarmakers tegen de bouw van 6 windturbines nabij Oude- en Nieuwe Tonge bij de Raad van State in hoger beroep zijn gegaan tegen de beslissing van de…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden