image

Nederland is op weg naar aardgasvrij wonen. Een van de redenen hiervoor is de noodzakelijke beperking van CO2 uitstoot als gevolg van de klimaatverandering. De Rijksoverheid heeft besloten dat er in 2050 geen aardgas meer beschikbaar is voor het verwarmen van woningen. Alle gemeenten maken warmteplannen waarin staat hoe de woningen in hun steden en dorpen aardgasvrij worden.

Nederland is op weg naar aardgasvrij wonen. Een van de redenen hiervoor is de noodzakelijke beperking van CO2 uitstoot als gevolg van de klimaatverandering. De Rijksoverheid heeft besloten dat er in 2050 geen aardgas meer beschikbaar is voor het verwarmen van woningen. Alle gemeenten maken warmteplannen waarin staat hoe de woningen in hun steden en dorpen aardgasvrij  worden.

Nieuwbouw

image

Nieuwbouwhuizen krijgen niet langer een aardgasaansluiting. Dit kan omdat nieuwbouwhuizen goed te isoleren zijn, en zonnepanelen inmiddels betaalbaar en rendabel zijn. En er is nieuwe apparatuur op de markt om woningen anders te verwarmen.

Bestaande bouw

image

Voor bestaande woningen is de weg naar aardgasvrij anders. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft eind 2021 een eerste aanzet voor een warmteplan klaar. Een warmteplan geeft inwoners, huis- en gebouweigenaren een beeld van het stapsgewijze tijdspad richting aardgasvrij. Ook staat in de warmteplannen voor de dorpskernen welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk zijn, met een indicatie van de mogelijke kosten. Dit biedt huis- en gebouweigenaren perspectief om investerings- en verduurzamingsbeslissingen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld wanneer de CV-ketel vervangen moet worden of een nieuw kookfornuis gekocht wordt. Nederland heeft tot 2050 tijd om de plannen uit te voeren maar uiterlijk 2030 moeten er al minimaal 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen aardgasvrij zijn.

Er zijn drie alternatieven voor aardgas:

  • Elektrische oplossingen die gebruik maken van groene stroom;
  • Centraal en fossielvrij opgewekte warmte dat via een warmtenet binnenkomt;
  • Een duurzaam of groengas zoals waterstof of biogas.

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert bijeenkomsten per dorpskern, waar zij de warmteplannen bespreekt met de inwoners. Op welk moment jouw dorp aan de beurt is, vind je in de toekomst op de website gemeente Goeree-Overflakkee. Kijk bij de informatie per kern(*) voor informatie over jouw dorp.

Nederland is op weg naar aardgasvrij wonen. Een van de redenen hiervoor is de noodzakelijke beperking van CO2 uitstoot als gevolg van de klimaatverandering. De Rijksoverheid heeft besloten dat er in 2050 geen aardgas meer beschikbaar is voor het verwarmen van woningen. Alle gemeenten maken warmteplannen waarin staat hoe de woningen in hun steden en dorpen aardgasvrij  worden.

Deltawind helpt

image

Deltawind zet zich in om haar leden en andere inwoners van Goeree-Overflakkee verder te helpen. Wij zorgen voor de opleiding van energiecoaches en in overleg met de gemeente organiseren we informatiebijeenkomsten. Want om als bewoner de juiste keuzes te maken, is goede informatie belangrijk.

Hulp van een energiecoach aan huis?

Meer informatie
up