header-zonnepark-large.jpg

Bestuur

De Coöperatie Deltawind kent een vijfhoofdig bestuur. Het bestuur zorgt namens de leden voor de aansturing van het bedrijf. De bestuursleden zijn gekozen door de leden. Ieder bestuurslid heeft één of meer portefeuilles. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Rudie Heintjes, portefeuilles Voorzitter, Juridisch en PR, communicatie en leden

"Nieuwe energievormen leveren niet alleen een bijdrage aan oplossing voor dreigende schaarste aan fossiele brandstoffen, ze leveren óók een bijdrage aan een duurzame samenleving."
Rudie is geboren en getogen op Goeree-Overflakkee en woont in Oude-Tonge. Sinds juni 2014 is hij toegetreden tot het bestuur. Organisatiekunde is zijn beroepsmatige achtergrond. In het dagelijkse leven is hij algemeen directeur/ gemeentesecretaris in Oud-Beijerland. Hij heeft ruime ervaring met vraagstukken rondom samenwerking en het bijeenbrengen van verschillende belangen, en wil graag bijdragen aan een duurzame toekomst.

 

Maarten Zuurmond, portefeuille Financiën

Het belang van een duurzame ontwikkeling is tijdens mijn studiejaren al duidelijk geworden voor me. Duurzame ontwikkeling is in mijn ogen dat energie uit hernieuwbare bronnen wordt gehaald. Goeree Overflakkee biedt met wind daarvoor goede mogelijkheden. Deltawind speelt daarin op lokaal niveau een mooie rol en ik wil me daar dan ook graag voor inzetten. Maarten is in zijn werkzame leven actief in een financiële functie in de zorgsector en heeft daarin verschillende rollen vervuld zoals manager, controller, adviseur, toezichthouder. In mei 2017 is Maarten gekozen als bestuurslid van Coöperatie Deltawind. 
 

Sandra van Putten-Lokker, portefeuilles Juridisch en PR, communicatie en leden

“Als dochter van een agrariër heb ik altijd dicht bij de natuur gestaan. Des te meer realiseer ik me dat we als mensen rentmeesters zijn van deze mooie aarde en er zuinig op moeten zijn. Duurzaam energie opwekken en bewust omgaan met energie horen daarbij. En dat is precies waar Deltawind zich voor inzet.”

Sandra woont samen met haar man in Dirksland. In het dagelijks leven is ze werkzaam als bedrijfscontactfunctionaris voor de gemeente Oud-Beijerland en de gemeente Binnenmaas. In deze functie kan ze zich ook bezig houden met duurzaam ondernemen en dit stimuleren. Als hobby’s heeft ze reizen, paardensport en fietsen.

Anne Verhey, portefeuilles Innovatie en Duurzaamheid

"De coöperatie weet het ideaal van een duurzame samenleving te combineren met een goed rendement op investeringen. Op die manier is een verandering van fossiele grondstoffen naar duurzame energieopwekking steeds kansrijker."
Anne Verhey is bestuurslid sinds juni 2013 en voorzitter vanaf 1 januari 2014. Zij woont met haar gezin in Middelharnis, en is directeur-bestuurder van de eilandelijke welzijnsorganisatie Stichting ZIJN.

Kees van Wuyckhuyse, portefeuiles Innovatie en Duurzaamheid

Ik ben zoals dat heet een multi potentialist, een meer-
kunner, met altijd een focus op:’de wereld een beetje beter achter willen laten dan ik hem aantrof bij mijn
geboorte in 1963.’Ik wil van Goeree Overflakkee een fijn en volhoudbaar eiland maken. Ik geloof in de zon als hernieuwbare bron. Zon in de vorm van
wind, deze ontstaat immers door de invloed van de zon op onze aarde, en zon in vorm van warmte en stroom. Deltawind richt zich gelukkig ook steeds meer op de andere vormen van hernieuwbare energie en op een volhoudbare leefomgeving in het algemeen. Ik denk dat deze
focusverbreding erg belangrijk is. We zullen als Deltawind immers ook na moeten gaan denken wat onze plek als windcoöperatie wordt na invulling
van de huidige windprojecten. Daarnaast worden de komende jaren voor Deltawind erg belangrijk. Wij zijn op dit moment een professionele partij die serieus wordt genomen en nemen daarom in de regio een volstrekt unieke positie in. Ik denk dat we dat als coöperatie goed moeten realiseren. Deltawind is van ons en wij kunnen zelf als leden en bestuur sturend zijn in veel processen, hier op Goeree Overflakkee en soms daarbuiten. Ik werk daar graag met mijn hart, ziel en zaligheid aan mee.
 

Bekijk hier de foto's van de bestuursleden.

Bekijk hier hoofd- en nevenfuncties van alle bestuursleden (onderdeel jaarverslag 2016)

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030. https://t.co/WfbCuUwkKV
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
De toewijzingsprocedure van de obligaties van Windpark Krammer is afgerond. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor obligaties van Windpark Krammer, heeft inmiddels een mail…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden