Historie

De Coöperatie Deltawind is eind tachtiger jaren ontstaan op initiatief van eilandbewoners. Gezamenlijk wilden zij een windmolen plaatsen. Het lokale energiebedrijf EMGO* was bereid de energie af te nemen. Wel stelde zij als voorwaarde dat deze energie aangekocht zou worden door lokale klanten. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de coöperatie in november 1989 en de werving van leden. Vanaf het begin was er geen sprake van contributie. Men werd lid door een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de investering. De drempel is altijd laag gehouden: nog steeds wordt men met een eenmalige lening van 50,- lid, tot wederopzegging.

Van 1989 tot en met nu

In 1991 is de eerste windmolen aangekocht, een Lagerwey, die in Ooltgensplaat is gebouwd.In 2003 werd deze eerste molen vervangen door Windpark Piet de Wit, ondergebracht in De Plaet BV, dat 50% eigendom is van Deltawind en voor de andere 50% van Promill BV. Bij Ooltgensplaat staan 12 Vestas turbines met een totaal vermogen van 21 MW.

De twee volgende turbines, Suyderlandt en St. Jaepe stonden sinds respectievelijk 1990 en 1993 bij de waterzuivering aan de rand van Oude-Tonge, de huidige locatie Suyderlandt. Destijds kostte een windmolen 175.000,- gulden. Met een jaarproductie van 160.000 kWh leverden de turbines jaarlijks genoeg elektriciteit voor 45 huishoudens. In 2015 zijn beide "Lagerweytjes" verkocht en afgebroken. De koper is van plan om de turbines na revisering weer op de markt te brengen in Oost Europa. 

Onze turbine Clinckerlandt in Battenoord is ook in 1993 gebouwd. In mei 2014 is deze turbine afgebroken. De molen stond op een particulier erf. Na jarenlang gedraaid te hebben voor Deltawind zal de molen zijn oude dag slijten in Italië. De totale productie van deze Lagerwey LW 15/80 turbine is circa 2.400.000 kWh geweest.

In 1996 werd het eerste windpark, Windpark Battenoert, gebouwd in Nieuwe-Tonge. Dit waren zes Bonusturbines en één EWT turbine met een techniek die in die tijd nieuw was. Na 19 jaar lang jaarlijks een productie te hebben geleverd van 9 miljoen kWh waren de 7 turbines waren toe aan vervanging. Op 1 juni 2015 werd de eerste paal geslagen voor de opschaling van Windpark Battenoert. Het nieuwe park, met 4 turbines van 149,5 meter tiphoogte, levert circa 40 miljoen kWh, genoeg voor het elektriciteitsverbruik van ruim 11.000 huishoudens en vier keer zoveel dan de productie van het oude park. 
Windpark Battenoert is ondergebracht in Delta Windpark BV, een 100% dochter van Coöperatie Deltawind. 

Tot het jaar 2000 is de coöperatie gedreven door vrijwilligers. Pas bij de ontwikkeling van Windpark Piet de Wit in 2003 is een begin gemaakt met professionalisering van de activiteiten en kwam de eerste medewerker voor 20 uur in dienst.

In 2012 is het eerste zonnepark gebouwd door Deltawind, op een terrein van recreatiepark De Klepperstee in Ouddorp. Het park omvat ruim 2900 panelen op 1,3 hectare en heeft een vermogen van 0,8MW. Het is één van de eerste grondgebonden zonneparken van deze schaal in Nederland en het grootste in bezit van de lokale bevolking.

In 2013 richtte Coöperatie Deltawind, samen met zustercoöperatie Zeeuwind, Windpark Krammer BV op. Deze BV ontwikkelt een windpark van 35 turbines op de Krammersluizen. 

Op 1 januari 2016 zijn de vier nieuwe windturbines van Windpark Battenoert in productie gegaan. De turbines van het type Enercon 101 produceren volgens verwachting.  

*EMGO stond voor Energie Maatschappij Goeree-Overflakkee. Het is in de negentiger jaren opgegaan in grotere bedrijven, en uiteindelijk in Eneco.

 

 

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: ECN onderzoekt hoe grootschalige zon-pv mooie plek krijgt in leefomgeving. https://t.co/47v2M9cjGc
24 uur geleden
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
Voor zowel Windpark Blaakweg als Windpark Suyderlandt ontvingen we afgelopen week het bericht dat de SDE+- subsidie is toegekend. Hiermee wordt de basis gelegd voor de verdere…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden