Sponsoring initiatieven op het eiland

Deltawind draagt op verschillende manieren bij aan activiteiten op het eiland. Bij aanvragen voor financiële ondersteuning wordt gekeken naar de relatie met de visie en missie van Deltawind.

We onderscheiden:

Uw initiatief maakt meer kans op sponsoring wanneer het bijdraagt aan de verduurzaming van ons eiland.


Algemene maatschappelijke activiteiten

Voor algemene doeleinden heeft de coöperatie beperkt geld beschikbaar. Dit geldt ook voor sponsoring in de vorm van reclame bij evenementen.

Activiteiten met een duurzaam karakter

Deltawind wil bijdragen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten, vooral als dit gaat om het bijdragen aan duurzaam opgewekte energie en duurzame ontwikkeling. Deze horen tot onze directe doelstelling.
Ondersteuning wordt afgestemd op het plan van de aanvrager. Een voorbeeld hiervan betreft Eco-schools. Deltawind geeft iedere Eco-school een bedrag voor verdere ontwikkeling bij het behalen van een groene vlag.

Investeren in energiebesparing

Deltawind heeft in het verleden financieel bijgedragen aan energiebesparende maatregelen in openbare gebouwen. Dit met als doel om nog niet gangbare technieken te introduceren. Voorbeelden: zonnepanelen op 4 scholen, op het gemeentehuis en op het RTM-complex (schenking ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan);  Warmtepomp in de Inktvis en bij Daltonschool de Vliegers; Isolerende maatregelen voor het MCC in Ooltgensplaat.

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: INVESTEREN IN WINDPARK KRAMMER NIET MEER MOGELIJK. https://t.co/EiNKJGeaul
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
Als initiatief van de bijna 5000 leden van Zeeuwind en Deltawind is Windpark Krammer van en voor de regio. Leden van Zeeuwind en Deltawind, de regio en anderen ge├»nteresseerden…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden