Sponsoring initiatieven op het eiland

Deltawind draagt op verschillende manieren mee aan activiteiten op het eiland. Bij aanvragen voor financiële ondersteuning wordt gekeken naar de relatie met de Visie en Missie van Deltawind.

We onderscheiden:

Uw initiatief maakt meer kans op sponsoring wanneer het meer bijdraagt aan de verduurzaming van ons eiland of wanneer u blijk geeft van uw persoonlijke betrokkenheid.


Algemene maatschappelijke activiteiten

Voor algemene doeleinden heeft de coöperatie slechts beperkt geld beschikbaar. Dit geldt ook voor sponsoring in de vorm van reclame. Deltawind wil bijdragen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten, vooral als dit gaat om het bijdragen aan duurzaam opgewekte energie en duurzame ontwikkeling. Voorbeeld: Stichting Make Sense, een organisatie die met vrijwilligers woningen bouwt in Bosnië.

Activiteiten met een duurzaam karakter

Deze horen tot onze directe doelstelling. Ondersteuning wordt afgestemd op het plan van de aanvrager. Voorbeeld: Eco-schools

Investeren in energiebesparing

Deltawind heeft in het verleden financieel bijgedragen aan energiebesparende maatregelen in openbare gebouwen. Dit met als doel om nog niet gangbare technieken te introduceren. Voorbeelden: zonnepanelen op 4 scholen, het RTM-complex (schenking ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan) en het gemeentehuis. Isolerende maatregelen voor dorpshuis.

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: ECN onderzoekt hoe grootschalige zon-pv mooie plek krijgt in leefomgeving. https://t.co/47v2M9cjGc
24 uur geleden
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
Voor zowel Windpark Blaakweg als Windpark Suyderlandt ontvingen we afgelopen week het bericht dat de SDE+- subsidie is toegekend. Hiermee wordt de basis gelegd voor de verdere…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden