Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn lening aan Deltawind verhogen?

Het is vanaf 1 april 2018 niet langer mogelijk om uw lening aan de coöperatie te verhogen. Reden hiervoor is dat het bestuur heeft besloten om de bestaande ledenleningen om te gaan zetten naar obligaties. De Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2018 heeft aansluitend besloten om daartoe het totale bedrag aan ledenleningen te gaan afbouwen. Dat zal in de loop van de komende twee jaar plaatsvinden. Houd voor nadere informatie de berichten van je coöperatie in de gaten.  

Waarom kan ik geen energie rechtstreeks afnemen van Deltawind?

Deltawind produceert energie uit wind, maar wij zijn geen leverancier. Zoals een boer wel groente produceert maar deze niet rechtstreeks verkoopt aan de consument. De energie die we produceren bij Windpark Battenoert is te koop via het platform Vandebron.
De overige energie leveren we aan het Europese netwerk, door die te verkopen aan een van de energiebedrijven. U kunt de energie bij hen weer afnemen.

Is Deltawind onderdeel van Delta Nutsbedrijf?

Nee. Wij zijn een coöperatie die ontstaan is vanuit enthousiasme voor windenergie. Dat heeft niets van doen met Delta.

Kan ik mijn lening altijd weer opnemen?

Als u uw lening weer wilt opnemen moet u contact opnemen met Deltawind. In de meeste gevallen is onmiddellijke terugbetaling geen probleem. Maar we wijzen u er op dat uw geld vastzit in langjarige projecten. We behouden ons dan ook het recht voor om zonodig de lening in vijf jaarlijkse termijnen terug te betalen, als dit noodzakelijk is. Dit in overeenstemming met onze leenvoorwaarden die u ontvangt bij aanmelding. Leen ons dan ook geen geld uit dat u mogelijk op korte termijn nodig heeft.

Is mijn lening aan Deltawind fiscaal aftrekbaar?

De lening aan Deltawind valt niet onder de door het ministerie aangewezen groenfondsen. Het door leden ingelegde bedrag is vermogen, dat in box 3 opgegeven dient te worden bij het onderdeel 'overige vorderingen'.


Wil Deltawind zoveel mogelijk windturbines plaatsen op Goeree-Overflakkee?

Bij Deltawind zijn we van mening dat het produceren van duurzame energie in Nederland veel te langzaam gaat. Onze energiebehoefte neemt niet af, en de fossiele energie wordt schaarser. Energie uit wind is nog steeds de meest efficiënte vorm van duurzame opwekking. Goeree-Overflakkee is door haar ligging zeer geschikt voor windturbines. Maar iedereen die betrokken is bij Deltawind woont zelf op Goeree-Overflakkee en weet dus hoe belangrijk het is om goed af te wegen waar de nieuwe turbines komen te staan. Het gemeentebestuur heeft in juni 2014 uitgesproken zich in te spannen voor maximaal 225MW in 2020, wat betekent dat er dan zo'n 87 grote turbines staan. Wanneer die er moeten komen vinden wij het belangrijk dat de omgeving deelt in de winst. En dat gebeurt wanneer Deltawind hier bij betrokken is. Deltawind zal naar verwachting nog maximaal 9 turbines bouwen rondom de locatie Battenoert / Suyderlandt. Daarnaast zal Windpark Piet de Wit bij Ooltgensplaat de komende jaren nog worden opgeschaald.

Wat zijn de kosten van energie uit wind in vergelijking met fossiele energie?

De kosten van elektriciteit uit fossiele brandstof wordt door de markt bepaald (APX) en ligt tussen de 3,5 en 5,5 cent per kWh (2015). De kosten van windenergie is afhankelijk van de locatie, en zal tussen de 6 en 9 cent liggen. Een rechtstreekse vergelijking gaat echter mank. Want niet alle kosten die te maken hebben met de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen worden in de marktprijs doorberekend. Deze 'onzichtbare' of externe maatschappelijke kosten van de productie  van elektriciteit uit fossiele brandstoffen zijn aanzienlijk. Denk aan luchtverontreiniging, (kern-)afval, opwarming van oppervlaktewater, volksgezondheid, calamiteiten van olieverontreiniging op zee, aardbevingen door gaswinning en ongelukken in de mijnbouw bij de winning van kolen. Volgens een Europese studie bedragen deze maatschappelijke kosten in Nederland voor kolen 3 á 4 ct per kWh en voor gas 1 á 2 ct per kWh (bron: ExternE, EU). Windenergie veroorzaakt slechts ca. 0,1 ct per kWh aan externe maatschappelijke kosten.
Deze externe kosten worden niet meegerekend in de elektriciteitsprijs. Ze komen wel ten laste van de burger door belastingen. De rijksoverheid betaalt immers verzekeringen, kosten voor dijkverzwaring, gezondheidszorg, de gevolgen van olie-, kern- en mijnrampen. Als de externe maatschappelijke kosten eerlijk zouden worden toegerekend, blijkt dat windenergie op land concurrerend is ten opzichte van elektriciteit uit gas of kolen.

Waarom zijn windturbines eigenlijk wit?

Bekijk voor het antwoord op deze vraag eens dit filmpje.

 

 

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030. https://t.co/WfbCuUwkKV
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
De toewijzingsprocedure van de obligaties van Windpark Krammer is afgerond. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor obligaties van Windpark Krammer, heeft inmiddels een mail…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden