Voortgang 'Windlocatie Battenoord'

Voortgang 'Windlocatie Battenoord'

Het college van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft vorige week dinsdag een besluit genomen op verzoek van Coöperatie Deltawind en mede-initiatiefnemers om 6 windturbines mogelijk te maken in “windlocatie Battenoord”.

Quickscan N59

Naar aanleiding van de zienswijzen waarin werd voorgesteld om de windturbines te verplaatsen naar de omgeving Hellegatsdam heeft de Gemeente Goeree-Overflakkee onderzoek laten doen naar deze alternatieve locatie. Met dit rapport wil het college een goed onderbouwd antwoord geven op de ingediende zienswijzen.

Uit deze QuickScan, uitgevoerd door Pondera Consult, blijkt dat deze locatie langs de N59 geen realistisch alternatief is. Op verschillende onderdelen, zoals ‘ecologie’ en ‘geluid en slagschaduw, maar ook op het gebied van ‘externe veiligheid’ en ‘landschap’ scoort dit alternatief negatief. Daarom wordt deze locatie niet als een reëel alternatief gezien voor Windlocatie Battenoord.

Op de website van de gemeente is een bericht over dit onderzoek te lezen. Hierin geeft de gemeente in detail uitleg over de uitkomsten van de QuickScan. 

Raadsvergadering

Het college verzoekt de raad om het bestemmingsplan voor Windlocatie Battenoord gewijzigd vast te stellen en een verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de omgevingsvergunningen.

Wij verwachten dat dit onderwerp op 6 juli 2017 onderdeel uitmaakt van de raadsvergadering. Dit is echter nog niet zeker omdat de gemeenteraad zelf de agenda bepaalt.

Het rapport van Pondera Consult, de reactie op de ingediende zienswijzen en alle overige documenten zijn onderdeel van de stukken voor de raadsvergadering.

 De vergaderstukken zijn te vinden in de vergaderkalender op de website van de gemeente, onder Bestuur.

Deze pagina delen

Terug naar het nieuwsoverzicht

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030. https://t.co/WfbCuUwkKV
4 dagen geleden
Bekijk meer tweets
 
DeltawindLid worden

Wilt u graag bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait?

Lid worden
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden