Zon

De zon is de meest constante bron van energie op aarde. Evenals vele anderen is Coöperatie Deltawind van mening dat het gebruiken van deze energie belangrijk en nuttig is. In vergelijking met energieopwekking uit wind is opwekking uit zon veel onrendabeler. Met dezelfde investering in euro's kan met wind drie keer zo veel energie worden opgewekt. Of andersom: als we energie opwekken met alleen zonnepanelen worden de kosten per kWh drie keer zo hoog.

We verwachten dat dit nog zal veranderen, er wordt immers permanent gewerkt aan technische verbeteringen. En Deltawind zal steeds opnieuw stappen zetten om vernieuwende projecten met zonne-energie te stimuleren en ondersteunen. Zoals we dat begonnen zijn in de negentiger jaren op openbare gebouwen en in 2012 met de bouw van ons Zonnepark. Maar voorlopig is het zelf opwekken van energie uit de zon op uw eigen dak het meest efficiënt. Omdat u dan de energie zelf kunt gebruiken en geen energiebelasting hoeft te betalen. Hierdoor zijn zonne-panelen op eigen dak wel rendabel.

Zelf energie uit zon opwekken

Voor u als particulier zijn er drie manieren om zonne-energie direct in te zetten voor verwarming of elektriciteitsopwekking in huis. Dat is op de eerste plaats optimaal gebruik maken van de zoninstraling. Bij moderne stedenbouw worden huizen zo georiënteerd dat de zoninstraling maximaal wordt benut. Daarnaast kunt u gebruik maken van een zonneboiler of van zonnepanelen. Beiden werken ook overdag wanneer de zon niet zichtbaar is, maar wel haar licht verspreidt.

Zonneboiler

Een zonneboiler is de manier waarbij door de zoninval water wordt voorverwarmd en benut voor ruimteverwarming of warm tapwaterbereiding. Hierbij wordt gezorgd voor de voorverwarming van water. Een zonneboiler is alleen geschikt op een plaats waar ook warmte nodig is. Op woningen, zwembaden en andere utiliteitsgebouwen kan een zonneboiler zijn diensten bewijzen. Doordat water verwarmd wordt door de zon, is er geen aardgas nodig om het water te verwarmen. Hiermee draagt een zonneboiler bij aan de terugdringing van de uitstoot van CO2.

Zonnepanelen

Het is ook mogelijk om elektriciteit op te wekken. Dat gebeurt met zonnepanelen, die ook wel photo-voltaïsche (pv) cellen worden genoemd. Zonnepanelen zijn daarmee bij uitstek geschikt om elektriciteit te maken op plaatsen waar geen netverbinding is. Voederbakken, tuinhuisjes, lichtboeien en parkeermeters worden daarom vaak voorzien van zonnepanelen. Ook op daken van woningen en bedrijfsgebouwen zijn zonnepanelen toepasbaar. Ze zorgen daar voor de duurzame opwekking van elektriciteit en dragen bij aan de terugdringing van de uitstoot van CO2. Deltawind heeft op verschillende openbare gebouwen op Goeree-Overflakkee zonnepanelen gerealiseerd.

Zonnepanelen op openbare gebouwen

In het verleden heeft Deltawind financieel bijgedragen aan de plaatsing van zonnepanelen en de toepassing van warmtepompen in en op openbare gebouwen. Zonnepanelen liggen er op het gemeentehuis van Middelharnis en op diverse scholen (o.a. De Hoeksteen, De Inktvis, Daltonschool de Vliegers). De laatste twee scholen hebben ook een warmtepomp. Met deze investeringen (deels gift, deels renteloze lening) is vooral de ontwikkeling van toen nog vernieuwende technieken gestimuleerd. Inmiddels zijn deze technieken veel vaker toegepast.

 
 
Duurzaam gedreven Deltawind
@Deltawind1: Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 18 tot 24 gigawatt windenergie in 2030. https://t.co/WfbCuUwkKV
Bekijk meer tweets
 
Actueel nieuws
De toewijzingsprocedure van de obligaties van Windpark Krammer is afgerond. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor obligaties van Windpark Krammer, heeft inmiddels een mail…
Bekijk al het nieuws
 
DeltawindLid worden

Wilt u bijdragen aan de realisatie van duurzame energie op Goeree-Overflakkee en bovendien geld verdienen wanneer het waait? Word dan lid van Deltawind!

Lid worden