image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Deltawind onderzoekt welke rol zeewier kan spelen in onze duurzame energievoorziening. Daarnaast werken we samen met lokale boeren om CO2 in de grond vast te leggen, ook wel ‘koolstof boeren’ genoemd. Meer weten? Lees dan verder op deze pagina.

BIO

Presentatie- DE KANSEN VAN ZEEWIER
IN DE ENERGIETRANSITIE

Antwoorden op vragen tijdens ledenraadpleging

Wat wil Deltawind hiermee?

Deltawind is op de eerste plaats energieproducent. Dus de productie van biogas past in haar primaire doelstelling. Het is wel een andere tak van het energiespectrum, we onderzoeken of dat bij ons past.

Wat doen we op dit moment

Deltawind is betrokken bij een project  waar methaan wordt geproduceerd uit zeewier. Dit project krijgt steeds meer vorm: methaan winnen uit zeewier. Zeewier telen gebeurt door Seaweed Harvest. Het proces om hieruit eiwitten te winnen voor de voedingsindustrie is economisch gezien het meest kansrijk. Uit de restanten kan vervolgens methaan worden geproduceerd, en dat is een kans voor Deltawind. We zullen binnenkort keuzes moeten maken over de mate waarin wij hier in willen participeren.

Waar hebben we jou voor nodig?

Op 30 maart 2019 hebben we tijdens een boeiende ledenraadpleging samen met leden gesproken over dit onderwerp. Hier kun je een kort verslag lezen van deze bijeenkomst. De presentatie en alle antwoorden op de gestelde vragen zijn via deze links te bekijken.

Koolstofboeren

Coöperatie Deltawind, Zeeuwind en belangenorganisatie ZLTO hebben de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers. De boeren worden ondersteund bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen en krijgen een financiële vergoeding voor hun diensten.

Meer weten? Kijk dan eens op deze pagina. 

WIST JE DAT

Er meer dan 10.000 verschillende soorten wieren zijn?

up