image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

We zijn in Nederland op weg naar een nieuw energiesysteem van duurzaam en lokaal opgewekte energie: de energietransitie. Dat vraagt om een betrokken team dat thuis is in de snel veranderende wereld van energie.

HET BESTUUR

De Coöperatie Deltawind kent een vijfhoofdig bestuur. Het bestuur zorgt namens de leden voor de aansturing van het bedrijf. De bestuursleden zijn gekozen door de leden. Ieder bestuurslid heeft één of meer portefeuilles. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

 • image

  RUDIE HEINTJES

  Portefeuilles:

  Voorzitter, Juridisch en PR, Communicatie en leden

  “Nieuwe energievormen leveren niet alleen een bijdrage aan oplossing voor dreigende schaarste aan fossiele brandstoffen, ze leveren óók een bijdrage aan een duurzame samenleving.”

  Rudie is geboren en getogen op Goeree-Overflakkee en woont in Oude-Tonge. Sinds juni 2014 is hij toegetreden tot het bestuur. Organisatiekunde is zijn beroepsmatige achtergrond. In het dagelijkse leven is hij algemeen directeur/ gemeentesecretaris in Oud-Beijerland. Hij heeft ruime ervaring met vraagstukken rondom samenwerking en het bijeenbrengen van verschillende belangen, en wil graag bijdragen aan een duurzame toekomst.

  image
 • image

  MAARTEN ZUURMOND

  Portefeuilles:

  Financiën

  Het belang van een duurzame ontwikkeling is tijdens mijn studiejaren al duidelijk geworden voor me. Duurzame ontwikkeling is in mijn ogen dat energie uit hernieuwbare bronnen wordt gehaald. Goeree Overflakkee biedt met wind daarvoor goede mogelijkheden. Deltawind speelt daarin op lokaal niveau een mooie rol en ik wil me daar dan ook graag voor inzetten. Maarten is in zijn werkzame leven actief in een financiële functie in de zorgsector en heeft daarin verschillende rollen vervuld zoals manager, controller, adviseur, toezichthouder. In mei 2017 is Maarten gekozen als bestuurslid van Coöperatie Deltawind.

  image
 • image

  SANDRA VAN PUTTEN-LOKKER

  Portefeuilles:

  Juridisch en PR, communicatie en leden

  “Als dochter van een agrariër heb ik altijd dicht bij de natuur gestaan. Des te meer realiseer ik me dat we als mensen rentmeesters zijn van deze mooie aarde en er zuinig op moeten zijn. Duurzaam energie opwekken en bewust omgaan met energie horen daarbij. En dat is precies waar Deltawind zich voor inzet.”
  Sandra woont samen met haar man in Dirksland. In het dagelijks leven is ze werkzaam als bedrijfscontactfunctionaris voor de gemeente Oud-Beijerland en de gemeente Binnenmaas. In deze functie kan ze zich ook bezig houden met duurzaam ondernemen en dit stimuleren. Als hobby’s heeft ze reizen, paardensport en fietsen.

  image
 • image

  JAN MAARTEN VAN DER STEEN

  Portefeuilles:

  Innovatie en Duurzaamheid

  Als relatief nieuwe inwoner op Flakkee werd ik aangetrokken door de enorme geestdrift, om in onze omgeving, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Hier was Deltawind al vele jaren mee bezig, eerst met windenergie, maar nu ook steeds meer vanuit andere bronnen. Met enthousiasme, voor al deze ontwikkelingen van duurzame energie, wil ik hiervoor nu ook mijn steentje bijdrage. Mooi is dat als gevolg van de trieste situatie in Groningen,  ontstaan uit de te intensieve aardgas winning, velen nu bereid zijn om te schakelen op andere bronnen. Omdat die noodzaak nu zo hoog is, en de wil er is, vraagt dit ook om goede communicatie met alle inwoners van Goeree-Overflakkee. Het energievraagstuk is nu heel letterlijk uw en mijn huiskamer binnengekomen. Goeie informatie is noodzakelijk om een ieder de juiste keuzes te kunnen laten maken. Vanuit mijn civiel technische achtergrond mag ik graag binnen Deltawind meedenken met allerlei ontwikkelingen, die nu vanuit vele kanten worden aangedragen en onderzocht. Ook de rol van Deltawind in deze transitie is daarom groot te noemen. De inzet van de coöperatie als geheel, en die van directie, medewerkers, klankbordgroep, vrijwilligers en bestuur in het bijzonder spreken mij enorm aan. Het is een zeer geestdriftige groep, enthousiast, en aangenaam in vele opzichten.

  Mooi dat deze groep zo opereert op ons eiland, inspirerend om daarbij te horen, het geeft je energie!

  image
 • image

  KEES VAN WUYCKHUYSE

  Portefeuilles:

  Innovatie en Duurzaamheid

  Mijn focus is: ’de wereld een beetje beter achter willen laten dan ik hem aantrof bij mijn geboorte in 1963.’ Ik wil van Goeree Overflakkee een fijn en volhoudbaar eiland maken. Ik geloof in de zon als hernieuwbare bron. Zon in de vorm van wind, deze ontstaat immers door de invloed van de zon op onze aarde, en zon in vorm van warmte en stroom. Deltawind richt zich gelukkig ook steeds meer op de andere vormen van hernieuwbare energie en op een volhoudbare leefomgeving in het algemeen. Wij zijn een professionele partij die serieus wordt genomen en nemen daarom in de regio een volstrekt unieke positie in. Deltawind is van ons en wij kunnen zelf als leden en bestuur sturend zijn in veel processen, hier op Goeree Overflakkee en soms daarbuiten. Ik werk daar graag met mijn hart, ziel en zaligheid aan mee.

  image

TEAM DELTAWIND

Het team van Deltawind bestaat uit tien medewerkers, die allemaal parttime in dienst zijn.

WORD OOK AMBASSADEUR

Stuur een mailtje met je
motivatie naar
info@deltawind.nl

up