image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Van initiatief tonen. Van duidelijke doelen stellen en van daadkracht. Deltawind staat voor het produceren van duurzaam opgewekte energie, in eigendom van de lokale bevolking, én het bevorderen van efficiënt energiegebruik.

COÖPERATIE DELTAWIND

image

Een coöperatie ontstaat daar waar een goed idee niet in je eentje te realiseren is. Door samenwerking wordt een plan of project haalbaar en hebben de leden van de coöperatie er voordeel bij. Zo is in 1989 Coöperatie Deltawind ontstaan en is zij inmiddels één van de grootste lokale energiecoöperaties van Nederland.

VISIE, MISSIE

Coöperatie Deltawind levert een substantiële bijdrage aan de door de overheid gestelde doelstellingen op het gebied van opwekking van duurzame energie en verantwoord energieverbruik. Zij benut hiertoe zoveel mogelijk de fysieke omgeving van Goeree-Overflakkee. Deltawind zorgt voor een consistent duurzaam beleid in een omgeving van wisselende politieke prioriteiten. Het afnemende rentmeesterschap, de voortgaande klimaatverandering, de eindigheid van fossiele brandstoffen en de groei van de wereldbevolking blijven onveranderd aanleiding voor Deltawind om zich in te spannen voor een mentaliteitsverandering rond energiegebruik.

Lees verder

ALGEMENE LEDEN-VERGADERING

image

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ALV heeft een aantal formele bevoegdheden, die statutair zijn vastgelegd. In de ALV van mei/juni van ieder jaar stelt de ALV onder meer het jaarverslag en de jaarrekening vast. Daarnaast organiseert de coöperatie doorgaans een vergadering in november/december, waarin de ALV besluit over de begroting en het jaarplan met het beleid voor het volgende jaar. Wanneer zich specifieke ontwikkelingen voordoen, die om overleg vragen, wordt een extra ledenvergadering georganiseerd.

Lees verder

BESPAAR TIP

Vervang uw standaard
douchekop door een
waterbesparende douchekop,
dat scheelt u 20% op warm
water én energiekosten.

up