image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Het bestuur is verantwoordelijk voor governance van de organisatie. Dat betekent dat zij zorgt voor: consistent management, samenhangend beleid, processen, beslissingsrecht en bevoegdheden. Deltawind relateert haar governance aan de “NCR gedragscode voor coöperatieve ondernemingen”, kortweg de NCR code. Het bestuur legt hierover verantwoording af in het jaarverslag en aan de algemene ledenvergadering.

De volgende onderdelen horen expliciet tot de NCR Code:

Op de volgende punten wijken we weloverwogen af van de code:

  • Tegenstrijdige belangen: Hier hebben we slechts beperkt beleid, aangezien de leden van Deltawind, in tegenstelling tot hetgeen het geval is bij andere coöperaties, geen bedrijfsmatig belang hebben.
  • Ledenraad: volgens de code zouden we een Ledenraad moeten instellen. Wij zijn van mening dat die niet past bij de aard van betrokkenheid van leden.
  • Accountant uitnodigen voor ALV: dit is eerder voorgesteld aan de ALV maar daar was geen behoefte aan. Dit is wel altijd op verzoek mogelijk.

Reglementen voor bestuur en directie

De taken van het Niet Uitvoerende en het Uitvoerende Bestuur, die genoemd worden in de statuten, zijn uitgewerkt in het bestuursreglement.

Heb je vragen of opmerkingen over de governance van Coöperatie Deltawind? Stuur jouw vraag dan naar info@deltawind.nl

 

up